DIDAMECUM, Activitats Culturals

Didamecum, Activitats Culturals és una empresa 
de gestió cultural constituïda per un col·lectiu de professionals provinents de diverses àrees (didàctica museística, docència, investigació, turisme, projectes expositius…), que posa a la seua disposició nostra àmplia experiència i el nostre gust pel treball ben fet. 

El nostre objectiu és defensar i difondre el nostre patrimoni històric-artístic, intentant que la cultura estiga sempre a l'abast de tots els ciutadans.